Browar Obywatelski

Browar Obywatelski

Browarowa 7
www.browarobywatelski.pl

Zlokalizowany jest na zachód od dworca kolejowego, na terenach zakupionych w 1895 roku przez spółkę piwowarską „Brieger  Brauerei Aktien Gesellschaft”. Zakład rozpoczął produkcję piwa w 1898 roku. . Szybko stał się on konkurencją dla Browaru Książęcego w Tychach – wówczas największego tego typu obiektu w Europie. W 1899 roku Browar Obywatelski zawarł z Browarem Książęcym konwencję w sprawie jednolitych cen piwa w detalu. Rywalizacja skończyła się definitywnie w roku 1918, kiedy to doszło do wykupienia 90% akcji Browaru Obywatelskiego przez zarząd książęcy pszczyński- głównego właściciela Browaru Książęcego. W wyniku wykupu akcji zakład przeszedł pod zarząd księcia pszczyńskiego, a od 1 września 1936 roku, podobnie jak Browar Książęcy w dzierżawę przymusowego zarządcy księcia von Pless. Dnia 1 lutego 1939 roku wraz z Browarem Książęcym i Browarem Piwa Słodowego w Siemianowicach, wszedł w skład spółki akcyjnej „Książęce Browary S.A. w Tychach”. Do dzisiaj zachowany jest układ urbanistyczny zespołu.
O potędze browaru stanowi fakt, iż w okresie międzywojennym produkcja piwa na jego terenie wynosiła od 40 do 50 tysięcy hektolitrów rocznie. Obiekt nie ucierpiał znacząco podczas działań wojennych, co pozwoliło na jego szybkie uruchomienie zaraz po wyzwoleniu. Dużą rolę w tym procesie odegrali byli pracownicy browaru, którzy zaangażowali się w jego odbudowę. Produkcję słodu wznowiono już w roku 1945, a pięć lat później znów zaczęto produkować tam piwo. W lutym 1945 roku browar został upaństwowiony. Do roku 1949 podlegał on Browarowi Książęcemu, następnie, do roku 1950, działał jako samodzielne przedsiębiorstwo podlegające Państwowemu Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego w Zabrzu. Po okresie przynależności do Tyskich Zakładów Piwowarskich od 1951 do 1975, Browar Obywatelski był własnością Górnośląskich Zakładów Piwowarskich. W styczniu 1980 roku stał się częścią Zakładów Piwowarskich w Tychach. 13 lipca 1992 roku browary tyskie stały się jednoosobową spółką Skarbu Państwa – Browary Tyskie Górny Śląsk S.A. Browar Obywatelski wyłączono z eksploatacji (produkcji piwa) z końcem roku 1997 by następnie przeszedł w ręce prywatnego inwestora.