Fabryka Celulozy i Papieru

FABRYKA CELULOZY I PAPIERU


Katowicka 182
www.topsa.pl

Fabryka Celulozy i Papieru
Fabryka Celulozy i Papieru Fot. Henryk z heniudamy.flog.pl

HISTORIA FIRMY

1883 – Właściciel apteki z Jeleniej Góry bierze ziemię w wieczystą dzierżawę od Księcia Pszczyńskiego pod budowę fabryki celulozy we wsi Czułów

1887 – Uruchomienie produkcji

1914 – Budowa osiedla robotniczego i szkoły w pobliżu fabryki Pierwsza wojna światowa – spadek produkcji, poważne zniszczenia w fabryce

1922 – Górnośląska Fabryka Celulozy i Papieru Spółka Akcyjna – plan przebudowy zakładu; uruchomienie młyna do masy papierowej

1925 – Zainstalowanie pierwszej maszyny do produkcji papierów opakowaniowych

1945 – Zakład zniszczony w 80%, cała załoga bierze udział w odbudowie; fabryka zostaje znacjonalizowana

1970 – Fabryka zatrudnia 930 osób i zajmuje wiodącą pozycję w produkcji papieru w Polsce

1972 – Modernizacja maszyn do produkcji papieru opakowaniowego

1974 – Nowa maszyna do produkcji tektury klejonej

1976 – Likwidacja młyna do masy papierniczej

1992 – Tychy i Kostuchna – Śląska Fabryka Papieru zatrudnia 400 osób

1995 – Ustanowienie SILESIANPAP S.A. przez Skarb Państwa

1996 – Instalacje do oczyszczania ścieków zakończone i uruchomione. W listopadzie 1996 francuska grupa OTOR objęła pakiet kontrolny na mocy umowy ze Skarbem Państwa. Nowa firma została zarejestrowana jako OTOR Silesia S.A.

1997 – Wdrożenie produkcji tektury falistej i jej przetwórstwa

2007 – Konsorcjum inwestorów kupuje firmę. Zmiana nazwy na TOP S.A.

2011 – THIMM Verpackung & SAICA Pack kupuje część Przedsiębiorstwa obejmującą produkcję i przetwórstwo tektury falistej i tworzy firmę TOP THIMM Opakowania. TOP SA modernizuje produkcję i przetwórstwo papieru i tektury litej.

2012 – Spółka przeprowadza reinstalację makulaturowni i za pomocą hydropulpera wysoko stężeniowego rozpoczyna recykling opakowań wielomateriałowych. Rozwijając przetwórstwo papieru bezpośrednio z linii maszyn papierniczych przyjmuje strategię wejścia do grupy liderów w produkcji bobin, tektur litych i sklejanych.

2015 – Modernizacja systemu odpylania oraz odzysku ciepła w zakładowej kotłowni zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Katowicach.

2015-2016 – Modernizacja maszyn MPIV oraz MPV

2016 – TOP SA zostaje członkiem PIE – Polskiej Izby Ekologii