Huta Paprocka

Huta Paprocka

Nad Jeziorem 44
tel: 885 335 500 (Manager restauracji)
tel : 603 052 061, 601 403 466 (Właściciele)
tel: (32) 219-64-37
email: restauracja@huta-paprocka.pl

Kuźnica żelaza założona w 1703 przez panującego w Księstwie Pszczyńskim barona Baltazara Erdmanna Promnitza w pobliżu wsi Paprocany (obecnie dzielnica miasta Tychy) przy ul. Nad Jeziorem 44. Dla jej potrzeb stworzono wyrobisko, które po zalaniu wodą z rzeczki Gostyni utworzyło Jez. Paprocańskie.

W 1775 książę pszczyński Fryderyk Erdmann Anhalt-Köthen rozbudował hutę i nazwał ją imieniem swego syna – Ludwig. W 1778 August Kiss (ojciec rzeźbiarza Augusta Kiss) został jej zarządcą. W 1835 inżynier John Baildon zmodernizował zakład. W 1856 zainstalowana została maszyna parowa. Huta została zamknięta w 1878. Pozostałości po Hucie Paprockiej tj. 3 budynki, które umiejscowione są nad Jeziorem Paprocańskim oraz Rzeką Gostynką były w administrowaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach. Teren był własnością Skarbu Państwa; ma powierzchnię 4562 m2.