Browar Książęcy

Browar Książęcy Mikołowska 5 W 1629 r. w dokumencie będącym wyliczeniem majątku dolnośląskiego rodu Promnitzów pojawia się wzmianka o browarze w Tychach. Tę datę długo uważano za początek browarów tyskich, cały czas umieszcza się ją na etykietach czy puszkach. Jednak najprawdopodobniej tradycje piwowarskie są w Tychach są jeszcze starsze. Informacje o warzeniu piwa w majątku Promnitzów … Czytaj dalej Browar Książęcy