Znaczenie nazwy nie ma jednoznacznej toponimii i istnieje kilka teorii na ten temat. Najczęściej spotykane wywody wskazują na słowa oznaczające ciszętyczkę lub tykę, a także niemieckie słowo „teich” – „staw”.

W dokumencie sprzedaży dóbr pszczyńskich wystawionym przez Kazimierza II cieszyńskiego w języku czeskim we Frysztacie w dniu 21 lutego 1517 wieś została wymieniona jako Tychy.

Najstarsza wzmianka źródłowa o Tychach pochodzi z 1467 – Tichi (cichy), w 1527 w kontekście polskim – w Tyssech = w Tyszech, w 1845 Tychów jak Kraków (gdyż niemieckie Tichau). Nazwa dzierżawcza od imienia Tych (zdrobnienie od Tymoteusz, podobnie jak Zych od Zygmunt), stąd nazwa rodowa Tychy. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego wydany na przełomie XIX i XX w. podaje historyczną nazwę Tychów. Mniej prawdopodobną byłaby etymologia od niemieckiego teich=staw, z późniejszym spolszczeniem na Tych(y).

Z kolei niemiecki geograf oraz językoznawca Heinrich Adamy wywodzi znaczenie nazwy od polskiego określenia drewnianej tyczki, tyki. W swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 we Wrocławiu wymienia najwcześniejszą nazwę miejscowości w formie „Tychow, Tyka”, podając jej znaczenie jako „Stangengeholz”, czyli w tłumaczeniu „drewniane tyczki, tyki". W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie Śląska wydanym w 1830 we Wrocławiu przez Johanna Knie wieś występuje pod polską nazwą Tychuw oraz niemiecką nazwą Tichau.

Tychy – w dopełniaczu występują dwie poprawne formy odmiany nazwy miasta – „do Tychów” oraz „do Tych”. Pierwsza jest głęboko zakorzeniona wśród ludności Górnego Śląska i częściej używana regionalnie, druga rozpowszechniła się ogólnie w Polsce, poza Śląskiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *