Teatr Mały

Teatr Mały otworzył swe podwoje w 1965 roku. Przechodził różne koleje losu, pełnił funkcję zakładowych domów kultury najpierw KWK „Ziemowit”, potem Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Od stycznia 1994 roku (już tylko w części budynku) zaczął funkcjonować jako placówka miejska. Od 2000 roku jest samorządową instytucją kultury.

Prowadzi stałą działalność teatru impresaryjnego, co umożliwia dostosowanie repertuaru do zainteresowań mieszkańców i realizację misji, aby każdy widz, niezależnie od wieku, upodobań i zasobności portfela, choć raz w miesiącu znalazł coś dla siebie. Ta formuła w Tychach zapewne się sprawdza, bowiem Teatr Mały i prowadzoną przez niego (od 1994 roku) Galerię OBOK odwiedza rocznie ok. 90 tysięcy osób, z czego prawie połowę stanowią dzieci i młodzież.

Sezon kulturalny to zwykle ok. 280 różnorodnych propozycji teatralnych i estradowych, w tym 100 adresowanych do dzieci, 20 wystaw indywidualnych i zbiorowych malarstwa, tkaniny, witrażu, rzeźby, rysunku, grafiki, ceramiki , biżuterii i fotografii.
Wystawiane są spektakle teatralne, operowe, operetkowe, teatrów tańca. Organizowany jest co roku festiwalTyskie Spotkania Teatralne, z konkursem dla teatrów nieprofesjonalnych z kraju i teatrów polonijnych.
W ofercie miesięcznej są także koncerty, imprezy estradowe, kabaretowe. Bardzo popularne są koncerty noworoczne w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO (mającej siedzibę w Teatrze Małym) w rozszerzonym składzie z udziałem wybitnych solistów – instrumentalistów (jak np. Waldemar Malicki) czy śpiewaków (w ostatnich latach występowali m.in. Małgorzata Walewska, Iwona Hossa, Joanna Woś, Andrzej Dobber, Dariusz Stachura, Jacek Laszczkowski).
W cyklu Spotkania Poetyckie OBOK prezentują swą twórczość najbardziej znaczący polscy autorzy, ze szczególnym uwzględnieniem młodych poetów i krytyków młodej literatury. Inną formułę mają spotkania w ramach Krakowskiego Salonu Poezji w Tychach – tu zawodowi aktorzy czytają utwory uznanych poetów z różnych epok i różnych narodowości. Słowom towarzyszy muzyka na żywo w wykonaniu profesjonalnych instrumentalistów.
Teatr Mały jest organizatorem znaczących konkursów: literackiego Ogólnopolskiego Konkursu na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka” – po debiucie oraz fotografii prasowej Tychy Press Photo.

W ramach Dziecięcej i Młodzieżowej Akademii Artystycznej prowadzona jest edukacja teatralna. Co miesiąc w teatralnym repertuarze są spektakle teatralne dla każdej grupy wiekowej. Dużym powodzeniem cieszą się lekcje i warsztaty teatralne. Wiele grup przedszkolnych i szkolnych korzysta z możliwości szczegółowego zwiedzania teatru. Za tę działalność placówka otrzymała w Ogólnopolskim Konkursie “Bliżej teatru” Teatr’ 96 honorowe wyróżnienie centralne, w edycji Teatr’ 97 – indywidualną nagrodę wojewódzką , a w 1999 – indywidualną nagrodę centralną. W 2005 roku Teatr Mały otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziele edukacji teatralnej. W 2006 i 2007 – indywidualne nagrody wojewódzkie.

Tychy są silnym ośrodkiem amatorskiego ruchu artystycznego. Scena Teatru Małego stoi otworem przed zespołami ze szkół i placówek oświatowych. Co roku odbywają się tu cykliczne imprezy o różnym zasięgu (od miejskiego po międzynarodowy):

  • Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej
  • Młode Talenty
  • Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych
  • Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
  • Dziecięce Prezentacje Artystyczne “Przedszkolaki”
  • Jasełka Przedszkolaków.

W Teatrze Małym ma swą siedzibę Amatorski Teatr Ruchu i Pantomimy MIGRESKA (działający od 1974 roku, założony przez Zbigniewa Skorka). Tu przez wiele lat działał tu Teatr BELFEgoR (założony w 1986roku przez Sławomira Żukowskiego).

Teatr Mały prowadzi rozbudowaną działalność wydawniczą. Materiały promujące placówkę, reklamujące imprezy wydawane są w dużych nakładach, na wysokim poziomie poligraficznym. Każdej wystawie w teatralnej Galerii OBOK i Teatrze Małym towarzyszy katalog lub minikatalog bezpłatny dla zwiedzających.
Do szczególnych pozycji należy kwartalnik Tyski Magazyn Kulturalny, wydawany od 1997 roku wyłącznie staraniem Teatru Małego. Trzydziestosześciostronicowe czasopismo (w nakładzie 5 tys. egz. do 2005 roku; obecnie 2, 5 tys. egz.) jest bezpłatne.
Ważną rolę dla wzbogacenia polskiej literatury współczesnej, pełni seria wydawnicza „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej”. Od 2001 roku ukazują się w niej książki poetyckie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka”- po debiucie.

Działalność Teatru Małego została wielokrotnie doceniona nie tylko przez Centralną Komisję Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej Teatru” pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Rok 2006 przyniósł Teatrowi Małemu nominację do nagrody w kategorii mistrzowskie zarządzanie kulturą w konkursie Art and Business Awards 2006 organizowanym przez Fundację „Commitment to Europe arts and business” w Warszawie. Tylko 5 instytucji kultury z całej Polski było do tej nagrody nominowanych.

Od stycznia 2013 roku dyrektorem Teatru Małego w wyniku wygranego konkursu został Andrzej Maria Marczewski, reżyser, dramaturg, producent, dzięki któremu Teatr Mały działa teraz już nie tylko jako teatr impresaryjny, ale przede wszystkim jako teatr repertuarowy, wykorzystujący w praktyce Nowe Wzorce Sztuki, sięgające do najbardziej elementarnej wartości człowieka, jaką stanowi Miłość. Przez połączenie przestrzeni Dźwięków, Słów i Obrazów można stworzyć uniwersalną, poruszającą widza Sztukę. Debiut repertuarowy Teatru Małego odbył się podczas XL Tyskich Spotkań Teatralnych w 2013 roku – był to spektakl Jadwigi Andrzejewskiej w międzynarodowej obsadzie „Pomiędzy Tu a Tam” wykorzystujący pozytywną energię płynącą ze słów, dźwięków gongów i instrumentów archaicznych, tańca, obrazów i harmonii ze wszechświatem.  Od tej pory co miesiąc w Teatrze Małym organizowana jest kąpiel w dźwiękach gongów – „Dotyk Serca”, a dla najwytrwalszych noc na scenie przy akompaniamencie niepowtarzalnych, relaksujących dźwięków gongu – „Gong Pudża”.

W Teatrze Małym powstał Teatr Karola Wojtyły w ramach którego  prezentowane są i będą sceniczne interpretacje dramatów mówiących o systemie wartości. – Pokaz spektaklu „Przed Sklepem Jubilera” miał miejsce w październiku tego roku. To pierwszy, tak przekrojowy projekt skupiony wokół twórczości dramatycznej Karola Wojtyły i Jego widzenia świata wartości. W okresie świątecznym w ten szczególny, kolędowy nastrój wprowadził widzów spektakl „Betlejem Polskie” wg Lucjana Rydla, pod opieką reżyserską Andrzeja Marii Marczewskiego.

Atrakcji w Teatrze Małym dla młodzieży nie brakuje nawet w przerwie wakacyjnej – ostatnio Teatr zdobył granty Instytutu Raszewskiego za które zorganizowano cykl dwutygodniowych warsztatów aktorskich, reżyserskich, choreograficznych, tanecznych, dziennikarskich – „Lato w Teatrze” – zwieńczonych pokazem przedstawienia „W Drodze”.

Przy Teatrze działa także  Amatorski Teatr Ruchu MIGRESKA, oraz Studio Młodych Tychy.

 

Sala widowiskowa liczy 426 miejsc. Teatr Mały przystosowany został dla osób niepełnosprawnych (podjazd, wjazd do sali widowiskowej, toalety).

Istnieje możliwość wynajęcia sali widowiskowej przez organizatorów imprez zamkniętych, konferencji, sympozjów, organizatorów imprez artystycznych. W teatralnych holach możliwe jest zorganizowanie wystaw czasowych, ustawienie stoisk reklamowych.

http://teatrmaly.tychy.pl/